Wat gebeurt er bij Knooppunt Ketenzorg | februari 2020

Nu de eerste weken van dit jaar voorbij zijn: eerst een korte terugblik op eind 2019 en dan meer over de plannen voor 2020.

Terugblik 2019

2019 werd positief afgesloten met goedkeuring van het jaarplan en de begroting. Eerder al was de feedback van de zorggroepen opgehaald. Na een gesprek met Zorg en Zekerheid is overeenstemming bereikt over de plannen en de financiering van Knooppunt Ketenzorg.

De bestuursleden van Knooppunt Ketenzorg spraken met NZLO over de raakvlakken van werkzaamheden. Bijvoorbeeld over de inhoudelijke plannen over teleconsultatie die niet zonder afspraken over financiering mogelijk zijn. Deze onderlinge samenwerking zal ook op andere gebieden voortgezet worden in 2020.

Plannen 2020

  • De grote update van het ketenzorgprogramma GGZ is door de werkgroep GGZ afgerond. Er is hard gewerkt aan de inhoud en aan de transmurale afspraken. De werkgroep is voor iedere discipline bereikbaar voor vragen over dit ketenzorgprogramma.
  • Traditiegetrouw is de werkgroep astma/COPD vroeg in het jaar aan de beurt voor de jaarlijkse update. Meer informatie is hier te lezen.
  • De werkgroep hart- en vaatziekten komt in april met de update. In een volgende nieuwsbrief zal uitgebreid aandacht worden besteed aan zowel het ketenzorgprogramma als aan de (transmurale) projecten die er lopen op gebied van hart- en vaten. 
  • Na de zomer komen de ketenzorgprogramma’s diabetes en ouderen met een update. Voor ouderenzorg staat een overleg met Zorg en Zekerheid gepland om zowel de randvoorwaarden en uitvoering van het huidige ketenzorgprogramma te bespreken, als de samenhang met het regionale Juiste Zorg- thema kwetsbare ouderen. Knooppunt Ketenzorg meent dat het ketenzorgprogramma de basis kan zijn voor eventuele andere ouderenzorgprojecten.
  • Alle werkgroepen gaan dit jaar ook weer aan de slag met de transmurale afspraken: wat wordt daarvan gebruikt en is bekend in de eerste lijn en in de tweede lijn? Welke afspraak werkt goed, welke behoeft aandacht? Zo doen we recht aan ketenzorg. Ook de andere kant van de keten: de wijk, welzijn en het sociale domein krijgen door de programmacommissie in overleg met werkgroepen aandacht.

De programmacommissie plant momenteel de voorjaarsbezoeken aan de zorggroepen. Deze zijn bedoeld om elkaar bij te praten, toelichting te geven en op te halen waar behoefte aan is. En de voorbereidingen voor de kwaliteitsavonden zijn gestart; transmurale ouderenzorg is het thema van april. De save the date is reeds verstuurd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.