Wat gebeurt er bij Knooppunt Ketenzorg? | maart 2021

Er vindt een wissel van huisartsenlid plaats in het bestuur. De paramedie is nu ook vertegenwoordigd in het bestuur van Knooppunt Ketenzorg. Daarnaast zijn beide overlegtafels gestart.

Verandering in bestuursleden

Het bestuur neemt per 1 maart afscheid van bestuurslid Hans van Selm (huisarts). Hij zette zich al vanaf het ontstaan van Knooppunt Ketenzorg in om op constructieve wijze de samenwerking op te zoeken. Hans, wij willen je daar zéér hartelijk voor bedanken! In die tijd is er veel geleerd en gegroeid! We gunnen je alle goeds in je pensioen. In verband met de corona crisis neemt het bestuur op een later moment graag op persoonlijke wijze goed afscheid. 

We zijn verheugd om te melden dat Marieke Compier (huisarts) per 1 maart Hans van Selm vervangt als huisartsenbestuurslid. Ze werkt in de regio als waarneemster en neemt haar bestuurlijke ervaring mee als voormalig bestuurslid van de LHV Kring.

Ook zijn we verheugd om te melden dat het bestuur met ingang van februari uitbreidde met een paramedicus, Cora Vermeulen (fysiotherapeut). Ze brengt veel bestuurlijke ervaring met zich mee. Deze uitbreiding van het bestuur versterkt Knooppunt Ketenzorg in de huidige vorm met de huidige opdracht op het gebied van inhoudelijke (transmurale) zorg. De uitbreiding is geen opmaat naar de nieuwe regio-organisatie.

Hiermee is het bestuur voltallig en op volle kracht.

Overlegtafels

De overlegtafels ICT en kwaliteit met daarin afgevaardigden van de vier zorggroepen en disciplines zijn op 9 februari gestart. Hun opdracht is besproken en zij gaan daarmee aan de slag. Ze maken daarbij gebruik van elkaars expertise. Vanuit de overlegtafels wordt een regionaal advies uitgebracht dat door de zorggroepen verder uitgewerkt kan worden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.