Wat gebeurt er bij Knooppunt Ketenzorg | september 2019

Het Jaarplan 2020 krijgt vorm, inclusief de begroting. De planning is dat het jaarplan begin oktober naar Zorg en Zekerheid gestuurd wordt. Verder heeft elke werkgroep een update gepland van de ketenzorgprogramma’s. De transmurale samenwerking wordt verstevigd door twee keer per jaar overleg met medisch specialisten en de kaderhuisartsen. Daarnaast zijn er projecten in bijna alle werkgroepen, zoals de implementatie van het formularium, de projecten Atrium Fibrilleren en Hartfalen van Hart- en Vaatziekten en consultatieve dienst bij GGZ.

Najaarssessie werkgroepen

Op 5 september jl. kwam een delegatie van alle werkgroepen bij elkaar. In een interactieve sessie werd gedeeld wat goed gaat en wat de plannen zijn voor 2020. De programmacommissie heeft de werkgroepen bijgepraat over Juiste Zorg Jop de Juiste Plek, transmurale samenwerking en kwaliteitsavonden. Ook was er een goed inhoudelijk gesprek over de doorontwikkeling van ketenzorg naar integrale zorg. 
 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.