Wat gebeurt er bij Knooppunt Ketenzorg | september 2020

Na hopelijk een goede zomervakantie, zijn alle activiteiten binnen Knooppunt Ketenzorg inmiddels weer in volle gang. Dat gaat deels digitaal en toch ook voorzichtig weer in levenden lijve. Onder andere de volgende activiteiten spelen op dit moment.

Kwaliteitsavonden

De kwaliteitsavonden in november worden digitaal gegeven. Heel verheugd zijn we dat het thema transmurale ouderenzorg samen met ketenpartners uit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) vormgegeven wordt. Er zijn verschillende workshops die via Zoom gegeven worden, met onderwerpen die leuk en interessant zijn voor alle disciplines.

Regio-ondersteuning

Op verzoek van NZLO heeft Knooppunt Ketenzorg de afgelopen maanden gesproken met zorggroepen en monodisciplinaire verenigingen. Hierin is de wenselijkheid van een ondersteunende regio-organisatie besproken. Daarnaast ging het over de behoefte van de zorggroepen en de wijksamenwerkingsverbanden op de gebieden transmurale zorg, kwaliteit, scholing, zorgvernieuwing, ict en personeel. Knooppunt Ketenzorg geeft op 21 september terugkoppeling aan het NZLO.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is goedgekeurd. Het duurde dit keer wat langer door overleg met de Belastingdienst over de eventuele verplichting tot vennootschapsbelasting. Knooppunt Ketenzorg is blij met de uitspraak van de Belastingdienst; op grond van artikel 2 lid 1 onderdeel van de Wet op de Vennootschapsbelasting hoeft de stichting geen aangifte Vennootschapsbelasting te doen. Zo kunnen reserves daadwerkelijk aan werkgroepen en projecten besteed worden. De jaarrekening wordt naar alle zorggroepen gestuurd.

Overleggen en bezoeken

De programmacommissie heeft begin september overleg gehad met alle werkgroepen. Een korte terugkoppeling daarvan leest u hier.

Ook de bezoekronde van Knooppunt Ketenzorg aan de zorggroepen staat gepland; een moment om informatie op te halen, te delen en alweer vooruit te kijken naar 2021.

Afscheid Conny Moons

Vanaf mei 2018 gaf Conny Moons ondersteuning aan het bestuur en programmacommissie. Helaas verlaat zij ons per 1 oktober aanstaande. Wij bedanken haar voor haar enthousiasme, enorme inzet en voortvarendheid en wensen haar heel veel succes bij haar nieuwe werkgever Participe.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.