Wat gebeurt er bij NZLO

Het NZLO (Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken) richt zich op strategische samenwerking in de regio als het gaat om kwaliteit, ict en dataverwerking, overleg derden, financiën en innovatie. Wat is er bereikt en wat gebeurt er op deze gebieden.

bg-mask

Op het gebied van NZLO algemeen

  • Bij het portefeuillehoudersoverleg van maart waren vertegenwoordigers van LHV/Kring aanwezig. Structurele betrokkenheid c.q. deelname van de Kring aan NZLO is voorgelegd aan de achterban op hun ledenvergadering van 28 maart aanstaande. Er is nog geen witte rook van de zijde van de Kring
  • Het NZLO-bestuur heeft haar bezwaren over het prefentiebeleid duidelijk gemaakt aan Zorg en Zekerheid. Helaas is het toch ingevoerd. Inmiddels worden zowel huisarts als apotheker vrijwel dagelijks benaderd met problemen rond de verstrekkingen, over bijwerkingen of minder goed werkende middelen. NZLO heeft bij Zorg en Zekerheid samenhangend inkoopbeleid opnieuw aan de orde gesteld.
  • Er kunnen kandidaten worden voorgedragen voor de Masterclass bestuurders 2019 aan de Erasmus Universiteit. Dit is voor eerstelijns bestuurders in de regio. NZLO heeft voortdurend navraag gedaan over de stand van zaken rond deze masterclass en de zorggroepen opgeroepen uit te kijken naar professionals met potentie voor deze cursus. Inmiddels heeft REOS de procedure bekend gemaakt. Belangrijk is dat de selectie plaatsvindt door de Erasmus universiteit zelf. De zittende bestuurders wordt mogelijk in een latere fase gevraagd een aanbeveling te sturen.
  • Vanaf medio 2018 is NZLO, samen met Knooppunt Ketenzorg betrokken bij het project Juiste Zorg op de Juiste Plek. De besturen van de Kring en NZLO zijn in gesprek met elkaar om de belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.Er zijn wel zorgen zijn over de realisatie. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren is nodig: meer tijd voor de patiënt, een multidisciplinaire aanpak, het optimaal inzetten van de huidige keten zorgprogramma’s, een integrale benadering, en dienen schotten opgeheven te worden. Vanuit NZLO is een brief opgesteld om deze zorg te delen met de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid. Deze is nog niet verstuurd omdat de Kring nog niet is meegaan in deze oproep. In de informele contacten is nu aan het bestuur van Zorg en Zekerheid duidelijk gemaakt dat de huisarts echt ontlast moet worden.

Op het gebied van ict en dataverwerking

  • Verwijzingen naar VVT gaan nu via Zorgdomein.
  • Er is een werkwijze uitgewerkt om binnen de regels van de AVG-data te kunnen uitwisselen. In de loop van 2019 zal deze werkwijze worden verspreid.

Op het gebied van financiën

  • Er is onrust over de hoogte van de vergoeding van bestuurders. Dit komt doordat de accountants die toetsen aan de WNT (Wet Normering Topinkomens) zijn uitgegaan van de verkeerde uitgangspunten. De financiële mensen bij de verschillende aangesloten partijen zijn op de hoogte van deze foute aanname. Verder zal het NZLO zich inzetten voor een aanpassing van de tarieven, omdat deze in acht jaar niet zijn gewijzigd terwijl de kosten van waarneming (fors) zijn gestegen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.