Wat gebeurt er bij NZLO | april 2020. Krachten bundelen; het is nu nodig!

Het Coronavirus zorgt voor een uitzonderlijke situatie. Allereerst gaan onze gedachten uit naar de zorgverleners die direct (of indirect) door het coronavirus worden geraakt. Wij spreken hiervoor ons respect, waardering en steun uit.

Het zorgt er tegelijkertijd ook voor dat de zorggroepen van NZLO op inhoudelijk gebied nog meer de samenwerking met elkaar hebben gezocht.

Zo ondersteunen de zorggroepen van NZLO de coronaspoedpost (CSP) in Leiderdorp door middel van het (wekelijks) regionaal inventariseren van de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen en inzetbaarheid van het personeel.

Ook het beeldbellen (via WeSeeDo) is door de zorggroepen van NZLO gezamenlijk ingekocht en lokaal door zorggroepen geïmplementeerd.

Verder is een start gemaakt met het opzetten van een regionaal netwerk om de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen en palliatieve zorg aan patiënten die Covid-19 positief zijn, te optimaliseren. Over de ins en outs is nog niet alles bekend, maar dat betrokken partijen (doktersposten, ziekenhuizen, VVT en eerste lijn) hierin met elkaar gaan optrekken, dat staat vast. Ondersteuning vindt in NZLO-verband plaats.

Een paar mooie initiatieven, weliswaar door noodzaak ontstaan, waarin de diverse partijen elkaar direct opgezocht hebben om samen te werken aan regionale oplossingen voor onze patiënten.

Voortgang consultatieronde

Door de uitbraak van het Coronavirus is de consultatieronde over de regionale organisatie van de eerste lijn nog niet bij alle zorggroepen afgerond. De gesprekken met de achterbannen en diverse stakeholders zijn gevoerd en in het algemeen wordt positief gereageerd op de voorstellen. Uiteraard is een en ander nog afhankelijk van de invulling van de details. Bij de zorggroepen heeft besluitvorming nog niet definitief plaatsgevonden. Afhankelijk van hoe Corona-ontwikkelingen zijn, schatten we in dat de consultatieronde medio juni 2020 afgerond zou kunnen worden. De ambitie om per 1 januari 2020 op NZLO-niveau één O&I-regiomanagementcontract met Zorg en Zekerheid af te sluiten, blijft voorlopig nog staan.

Meer informatie? 

Neem contact op met één van de onderstaande personen:

Leo Kliphuis (voorzitter/kwartiermaker NZLO)
Huug van Duijn (Zorggroep Katwijk) 
Hans Brehler (ROHWN) 
Lex Maas (Rijncoepel) 
Hans van Selm (AOEL)
Marrit Wester (WSV Wijk & Wouden)

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.