Leo Kliphuis nieuwe voorzitter NZLO

Per 6 augustus is Leo Kliphuis de nieuwe voorzitter/kwartiermaker voor NZLO. Hij heeft deze functie overgenomen van Hans van Selm, die sinds eind vorig jaar als voorzitter a.i. actief was. Hiermee wordt onder andere een vervolgstap gemaakt, samen met de samenwerkingspartners, om de samenwerking in de regio in lijn te brengen met de nieuwe O&I financiering. Wie is Leo en wat heeft hij voor ogen met NZLO?

Hoe ben je bij NZLO terecht gekomen? 
“Ik ben alweer zeven jaar als zelfstandig adviseur werkzaam. Vooral op het snijvlak van de eerste en tweede lijn. Mijn vorige opdracht liep af en ik zag de vacature van NZLO langs komen. Het leek me een leuke, mooie klus met een flinke bestuurlijke uitdaging. Het sluit perfect aan bij wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Ik heb me onder andere beziggehouden met het organiseren van samenwerkingsverbanden tussen huisartsen zoals in Utrecht en in Den Haag.”

Wat is je achtergrond? 
“Ik heb een achtergrond als verpleegkundige, maar ik ging al snel meer richting organisatie en management en veel belangstelling voor de relatie met het sociale domein. Ik ben 25 jaar ambtenaar geweest, onder ander bij het ministerie van VWS en bij gemeenten. Daar heb ik geleerd en ervaren dat beleid vooral praktisch moet zijn. Je moet er echt iets mee kunnen. Ik werk altijd vanuit het uitgangspunt: waar wordt de samenleving beter van?

Mijn voorkeur gaat echt uit naar het werken met eerstelijns zorgverleners. Naast dat het aardige mensen zijn, zijn ze meer praktisch: er is veel minder bureaucratie. De eerste lijn is veelzijdig, kent korte lijnen en zit dicht op de mensen waar het daadwerkelijk om gaat: de patiënten. Hier is veel waarde toe te voegen.”

Wat ga je doen voor NZLO?
“Ik ben aangenomen als voorzitter èn als kwartiermaker. Dat betekent sturing geven aan het proces en zorgen dat de goede besluiten genomen worden. Ik help de onderliggende partijen met het zetten van de vervolgstappen en in beeld brengen hoe de samenwerking er uit gaat zien. Daar heb ik de komende anderhalf jaar ongeveer twee dagen per week voor. 

Het is voor NZLO belangrijk om richting te hebben. Over de hoofdlijnen bestaat geen enkele discussie: het gaat om het ontlasten van de zorgverleners zodat zij de patiënt beter kunnen helpen. Maar hoe gaan we dat precies invullen. Het bepalen van die stip, daar gaan we mee aan de slag. Waarvoor zijn wij precies? Wat is de bedoeling? Daarbij moeten we kunnen meebewegen met veranderende behoeften in de regio.”

Wat is nu je indruk van NZLO? 
“Mijn indruk is dat de mensen hier heel begaan en betrokken zijn. Er zijn veel goede ideeën en plannen en inhoudelijk is de regio sterk. Wel is er nog de nodige ruis tussen mensen en organisaties. Nu moeten we zorgen dat er meer en beter samen gewerkt gaat worden en dat de goede dingen ook echt naar boven komen. Alle bouwstenen zijn aanwezig, maar soms moet je ook iets loslaten. Dat wat je voorheen deed, is niet altijd goed voor de toekomst. 

Het is leuke puzzel die ik steeds op probeer te lossen. Ik doe dat met veel plezier, met alle samenwerkingspartners samen, bij NZLO!”

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.