Welke inhoudelijke wijzigingen kunnen we verwachten volgend jaar?

Per 1-1-2023 fuseert Knooppunt Ketenzorg in regio-organisatie Rijn en Duin. We heten dan ook niet meer Knooppunt Ketenzorg. Uiteraard gaan de inhoudelijke werkzaamheden die jullie van ons gewend zijn gewoon door. En dan wel onder de ‘afdeling zorgontwikkeling’ van Rijn en Duin.

bg-mask

Werkgroep cardiometabole aandoeningen

In januari 2023 kun je een update van het ketenzorgprogramma cardiometabool verwachten. Zoals eerder bericht zijn de werkgroepen diabetes en hart- en vaatziekten vanaf dat moment gefuseerd in een werkgroep cardiometabole aandoeningen. De eerste opzet van dit ketenzorgprogramma is vooral een technische samenvoeging. In 2023 zal de werkgroep een vervolgstap zetten om het zorgprogramma een betere basis te geven van persoonsgerichte en integrale zorg. Huug van Duijn neemt als kaderhuisarts afscheid, zijn werk wordt overgenomen door Tobias Bonten. We zoeken nog een duo-huisarts, die samen met hem het hart- en vaatziekten kaderhuisartsenwerk op kan pakken. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan horen we dat graag, bijvoorbeeld via info@knooppuntketenzorg.nl! Wat betreft het projectenportfolio: het tweejarige ZonMw actieonderzoek voor Pijn op de Borst is van start. Dit project volgt de eerdere proefimplementatie van NVVC Connect Pijn op de Borst op.

Werkgroepen GGZ en Ouderenzorg

Zie het bericht update in deze nieuwsbrief.

Werkgroep longziekten

In de loop van 2023 komt er een kleine update van het zorgprogramma. Ook hier wordt gekeken hoe dat integraler kan. Een zorgpad longaanvalsplan en een zorgpad inhalatie staan op de planning om te ontwikkelen.

Werkgroep bewegingsapparaat

De richtlijn voor osteoporose is onlangs fundamenteel aangepast. Het zorgprogramma osteoporose wordt daarom nu nog voor de geplande publicatie herschreven. In de loop van 2023 verschijnt het nieuwe zorgprogramma voor osteoporose. Na een eerste inventarisatie van artrose dit jaar, wordt in 2023 een wenselijke werkwijze en businesscase gemaakt.

Project teleconsultatie

De mogelijkheden voor teleconsultatie zijn onlangs weer uitgebreid, zie daartoe de ZorgApp ZHN voor een overzicht van de specialismen waarbij teleconsultatie mogelijk is. Komend jaar kijken wij of en welke specialismen zich lenen voor verdere uitbreiding.

Project wondzorg

Er is inmiddels teleconsultatie mogelijk voor wondzorg. Maar juist in de samenwerking tussen de driehoek huisartsen, VVT’s en ziekenhuizen is nog winst te behalen. Ambitie in 2023 is om te verkennen of Alrijne en de regio-organisatie bereidheid vinden bij de VVT’s om hernieuwde wondzorgafspraken te maken.

Oncologie

Uit gesprekken met de samenwerkingsverbanden tijdens de bezoekrondes met de zorggroepen werd er meerdere malen gevraagd of er iets gaat komen op het gebied van oncologie. Dit onderwerp zal zeker meegenomen worden naar de nieuwe regio organisatie om het van daaruit verder te verkennen.

Programma commissie wordt klankbordgroep zorgontwikkeling

Voordat een update gepubliceerd wordt doet de programma commissie altijd een inhoudelijke check. Ook checken zij de opzet van de kwaliteitsavonden. En ze organiseren onder andere een voor- en najaarssessie voor de werkgroepleden. De taken van de programma commissie vallen vanaf 2023 onder de ‘klankbordgroep zorgontwikkeling’. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.