Doelstellingen

Vanuit de visie ‘sterke zorg regel je samen’ werken zorgprofessionals nauw samen aan de beste zorg voor de patiënt op de juiste plek.

bg-mask

Elkaar vinden

Door goede afspraken, korte lijnen en uniforme werkwijzen ontstaat een soepel lopende zorgketen. Samen houden we de eerstelijnszorg up-to-date en is naadloze aansluiting op de ziekenhuiszorg mogelijk. Het resultaat daarvan is kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg voor de patiënt en zorgprofessional.

Missie Knooppunt Ketenzorg

Knooppunt Ketenzorg wil hun zorgverleners in Zuid-Holland Noord in staat stellen om gezamenlijk de beste en blijvend betaalbare zorg aan de patiënt te leveren: ‘sterke zorg regel je samen’. Zij wil concreet:

 • Een eenduidig ketenzorgaanbod in Zuid-Holland Noord realiseren;
 • De kwaliteit van ketenzorg aan de patiënt in Zuid-Holland Noord verbeteren;
 • Actief bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg;
 • Een actieve bijdrage geven aan het programma voor juiste zorg op de juiste plaats.

Visie Knooppunt Ketenzorg

Knooppunt Ketenzorg wil een sterke eerste lijn realiseren die haar verantwoordelijkheid neemt voor het multidisciplinair en doelmatig organiseren en aanbieden van kwalitatief goede zorg aan haar patiënten in Zuid-Holland Noord. Knooppunt Ketenzorg ondersteunt lokale samenwerkingsverbanden hierin. Wij zijn een aanspreekpunt in Zuid-Holland Noord voor ketenzorgpartners. Wij:

 • Ontwikkelen direct toepasbare ketenzorgprogramma’s.
 • Garanderen inhoudelijke kwaliteit van de ketenzorgprogramma’s.
 • Stimuleren het gebruik van deze programma’s in Zuid-Holland Noord.
 • Beheren en actualiseren de ketenzorgprogramma’s.
 • Onderhouden de relatie met tweedelijnszorgpartners en bewaken dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.
 • Ontwikkelen een methode voor kwalitatieve sturing en verantwoording.
 • Organiseren multidisciplinaire bijeenkomsten.
 • Investeren in onder andere digitale vindbaarheid van professionals en gemaakte afspraken.
 • Stroomlijnen lokale of subregionale pilots rondom ketensamenwerking.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.