Wat gebeurt er bij NZLO

Het NZLO (Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken) richt zich op strategische samenwerking in de regio als het gaat om kwaliteit, ict en dataverwerking, overleg derden, financiën en innovatie. Wat is er bereikt en wat gebeurt er op deze gebieden.

Op het gebied van Kwaliteit en Opleiden

  • In opdracht van Zorg & Zekerheid voert C@liber de nascholing Atriumfibrilleren uit. Dit kan in de toekomst ook voor andere zorgprogramma’s gedaan worden. De centrale coördinatie hiervoor wordt opgepakt door de programmacommissie Knooppunt Ketenzorg. Communicatie gebeurt onder andere via de Zorgapp ZHN.

Op het gebied van ICT

  • Het verwijzen van huisarts naar de verpleeg- en verzorgingstehuizen via Zorgdomein is geïmplementeerd. De huisartsen zijn inmiddels geïnformeerd over de planning hiervan.
  • In de praktijk blijkt dat er voor communiceren in de wijk gebruik wordt gemaakt van twee KIS-systemen (VHS en Calculus). Besloten is dat de zorggroepen blijven werken met deze twee systemen. In 2019 wordt gekeken hoe dit verder gaat uitpakken. De ICT-commissie van NZLO monitort het geheel.
  • Huisartsen – Specialistencommunicatie 2.0 heeft vertraging opgelopen; de budgetten worden nog uitgezocht.
  • Het kernteam ICT bestaat uit: Frank den Heijer (AOEL), Adriaan Timmers (RC) Huug van Duijn (ZG KW), Matthijs Numans (LUMC - dataextractie), Wouter Dessing (RC-apotheker) , Hans Brehler (ROHWN) en Philip de Roos (voorzitter PH ICT NZLO).

Op het gebied van Dataverwerking

NZLO pakt de regie op dataextractie. Stizon komt met aanvullende instructies en LUMC zorgt voor communicatie. Knooppunt Ketenzorg is de beheerder/toezichthouder.

Op het gebied van ‘STIP op de horizon’

Begin april is er een gezamenlijk overleg inzake het uitwerken van de ‘Toekomstvisie voor de regio’.

Op het gebied van NZLO algemeen

Bij het afgelopen portefeuillehoudersoverleg waren vertegenwoordigers van LHV/Kring aanwezig. Structurele betrokkenheid c.q. deelname van de Kring aan het NZLO wordt voorgelegd aan de achterban op hun ledenvergadering van 28 maart aanstaande.