Hart- en vaatziekten

Preventie is van levensbelang voor mensen met een (verhoogd) hart- en vaatziekten. Adequaat handelen voorkomt hart-en vaatziekten. In dit programma tevens aandacht voor de controles van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren.

bg-mask

Zorgprogramma eenvoudig inzien

Dat kan op verschillende manieren. Via:

 1. de ZorgApp ZHN op uw telefoon
 2. de website van ZorgApp ZHN.
 3. door een Word versie te downloaden via deze link.
 4. of onderstaand in PDF.

Werkgroep hart- en vaatziekten

De werkgroep hart- en vaatziekten onderhoudt het ketenzorgprogramma. De actuele landelijke zorgstandaarden en richtlijnen liggen hieraan ten grondslag. Ook zijn afspraken tussen de eerste lijn, specialisten van LUMC en Alrijne Zorggroep in het ketenzorgprogramma opgenomen.

Feedback vanuit zorgverleners die met dit ketenzorgprogramma werken stelt de werkgroep zeer op prijs. Suggesties, opmerkingen en vragen kunnen deelnemers mailen naar info@knooppuntketenzorg.nl.

De werkgroep bestaat uit:

 • Huug van Duijn, kaderhuisarts HVZ
 • Janna Goessens, diëtist
 • Johan Schinkelshoek, huisarts
 • Maria Assal, apotheker
 • Elly Winkler, POH
 • Jaap Eysink Smeets, huisarts
 • Drita Celaj, fysiotherapeut
 • Sabine Mira Ferrer, adviseur Reos - smiraferrer@reos.nl

Pilots hartfalen en atriumfibrilleren

Knooppunt Ketenzorg draagt ook bij aan de regionale pilots van hartfalen en atriumfibrilleren.

Beoogde resultaten

Door implementatie van de Regionale Transmurale Afspraken worden hartfalen en atriumfibrilleren in de eerste lijn eerder herkend en gediagnostiseerd. Ook vindt substitutie plaats van derde en tweede naar de eerste lijn. Daardoor zorgen we voor:

 1. behoud van of gelijkblijvende kwaliteit van leven
 2. stabiel houden van het aantal heropnames
 3. betere guideline adherence
 4. behandeling en controles volgens de laatste wetenschappelijke stand van zaken
 5. zo goed mogelijke zorg, zo dicht mogelijk bij huis.

Planning

De pilot van hartfalen had een positieve eindevaluatie. Resultaten kunt u bij Knooppunt Ketenzorg opvragen. Met de zorgverzekeraar zijn we in gesprek over een eenvoudigere wijze van declareren.
De pilot van atriumfibrilleren is 1 januari 2019 gestart en loopt tot eind 2020. De pilotplannen zijn op te vragen via smiraferrer@reos.nl.

Vergoeding

Zorg en Zekerheid stelt een tarief beschikbaar voor de geleverde zorg. Dit tarief geldt voor praktijken waarvan een POH én een huisarts hebben deelgenomen aan de scholingen van respectievelijk hartfalen en atriumfibrilleren. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.