Ouderen

Dit programma is een handboek voor optimale multidisciplinaire zorg voor de kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Het bevat ook transmurale afspraken rond informatieoverdracht en samenwerking met de tweede lijn bij verwijzing, opname en ontslag van kwetsbare ouderen.

bg-mask

Zorgprogramma eenvoudig inzien

Dat kan op verschillende manieren. Via:

 1. de ZorgApp ZHN op uw telefoon
 2. de website van ZorgApp ZHN.
 3. door een Word versie te downloaden via deze link.
 4. of onderstaand in PDF.

Werkgroep ouderen

De werkgroep ouderen onderhoudt het ketenzorgprogramma complexe ouderenzorg. Het gaat uit van de landelijke zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken. Regionale verwijsafspraken met zorgverleners zijn tot stand gekomen in samenspraak met ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en de Regionale Ambulancedienst (RAV).

Het zorgprogramma bevat vijf zorgpaden: polyfarmacie, advance care planning, cognitieve stoornissen, valpreventie, (risico op) ondervoeding, en delier. Verder zijn er werkprotocollen voor alle betrokken disciplines (huisartsen en praktijkondersteuners, apotheker, ergotherapeut en fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, diëtist en wijkverpleegkundige/thuiszorg).

Feedback vanuit zorgverleners die met dit ketenzorgprogramma werken stelt de werkgroep zeer op prijs. Suggesties, opmerkingen en vragen kunnen deelnemers mailen naar info@knooppuntketenzorg.nl.

De werkgroep bestaat uit:

 • Caroline Groffen, voorzitter en kaderhuisarts ouderengeneeskunde
 • Karolien van der Klugt, fysiotherapeut
 • Wil van der Meer, POH
 • Chiara van Rodijnen, apotheker
 • Susanne de Kort, specialist ouderenzorg
 • Marianne Knape, diëtist
 • Martine Jongboer, adviseur Reos - mjongboer@reos.nl

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.