Wat gebeurt er bij Knooppunt Ketenzorg?

De kern van Knooppunt Ketenzorg is in de basis het up-to-date houden en door ontwikkelen van de Ketenzorgprogramma’s. Daarnaast gebeurt er nog veel meer. Zoals het volgende.

Rondje zorggroepen

Ferdinand Oppenhuizen, vanuit de programmacommissie en Connny Moons, bestuursadviseur bezoeken de verschillende zorggroepen. Dit jaar is gestart met bezoek aan Katwijk en ROHWN. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen, waren:

  • Vragen over de Zorgapp ZHN, zoals hoe werkt het, wat kan ik er mee, hoe meld ik me aan. De app blijft in ontwikkeling. Zo worden de ketenzorgprogramma’s langzamerhand steeds zichtbaarder en kunnen er nu ook ‘pushberichten’ worden verstuurd via de app. Bijvoorbeeld berichten over medicijnen.
  • Zorgen over jeugd-ggz. Er wordt gezocht naar manieren om dit goed op de rit te krijgen. Vanuit Knooppunt Ketenzorg wordt nagedacht of er mogelijkheden binnen de ketenzorgprogramma’s zijn. Er is in ieder geval behoefte aan werkafspraken.
  • Zorg over de arbeidsmarkt in combinatie met ouderenzorg. Het is steeds moeilijker ouderenverpleegkundigen te vinden. Het is belangrijk dat zorggroepen vooruitkijken, zich voorbereiden en creatieve samenwerkingen vinden. Er zijn in de regio initiatieven om dit gezamenlijk op te pakken. Bijvoorbeeld om met meerdere partijen een ouderenverpleegkundige in dienst te nemen.

Kwaliteitsavonden

Op 8 en 17 april worden er vanuit Knooppunt Ketenzorg twee kwaliteitsavonden georganiseerd. Er staan twee thema's op het programma.

  • De Juiste Zorg op de Juiste Plek: het afgelopen half jaar is er data verzameld door Zorg en Zekerheid met regionale partijen; over de huidige zorgvraag en zorgaanbod nu in en toekomst. Op deze manier is er een beeld gevormd over de gezamenlijke opgave in de context van arbeidsmarkt en veranderde wetgeving. Op de kwaliteitsavond zal de voortgang van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek gepresenteerd worden en worden de patiëntenpaden met hoge prioriteit op basis van de regiodata toegelicht.
  • De nieuwe NHG standaard van chronische nierschade. Waarbij de samenwerking met de verschillende disciplines benadrukt wordt.

Klik hier als u wilt deelnemen of meer informatie wilt.